Een pre-employment screening is een uitgebreid achtergrondonderzoek naar mensen die een sollicitatie doorlopen bij een bedrijf. Het betreffende bedrijf wil zo meer te weten komen over het arbeidsverleden – of zelfs het verleden in het algemeen – van de diverse sollicitanten. Een dergelijke screening komt dus sterk overeen met een breder en algemener antecedentenonderzoek. Wanneer er iets uit het verleden opduikt waaruit blijkt dat een persoon de functie waarschijnlijk niet op de juiste manier kan vervullen, dan zal hij of zij hier op worden afgerekend. Het bedrijf wil hierdoor meer zekerheid creëren dat ze de juiste mensen aanneemt. Op die manier kunnen eventuele toekomstige teleurstellingen immers voorkomen worden.

Bij een pre-employment screening, ook wel PES genoemd, wordt er dus gekeken naar iemands verleden. Hierbij zal vooral het curriculum vitae zeer uitvoerig nagegaan worden. In bijna de helft van alle CV’s staan namelijk leugens vermeld. Kandidaten doen zichzelf in de praktijk immers graag beter voor om zo meer kans te maken op een baan. Dit kunnen kleine leugentjes zijn, maar ook leugens van groteske aard. De referenties worden dan ook nagegaan en er wordt tevens gecontroleerd of de vermelde diploma’s, opleidingen en certificaten kloppen. Zo kunnen bedrijven een realistischer beeld krijgen van hun kandidaten.

Verder onderzoek bij een PES

Verder wordt er bij een pre-employment screening voor gezorgd dat de kandidaat een integriteitsformulier ondertekent. Tevens dient hij of zij een machtiging te tekenen waarin verklaard wordt dat er onderzoek mag worden verricht naar zijn of haar verleden. Het kan ook voorkomen dat er bij een PES screening financiële registraties worden nagetrokken. Zo kan men immers nagaan hoe het zit met de financiële situatie van de sollicitant. Ten slotte kan er bij een pre-employment screening worden gevraagd om een VOG te overleggen. VOG staat voor verklaring omtrent gedrag, en komt neer op een bevestiging van onbesproken gedrag van de kandidaat.

Screening om integriteit te checken

Bij een pre-employment screening wordt dus vooral gekeken naar de integriteit van een kandidaat. Er zijn veel posities bij bedrijven die vragen om een persoon die integer is. Dat is dus iemand van wie u op aan kunt en die onberispelijk gedrag vertoont. Wanneer het CV in orde is en er verder geen uitzonderlijke dingen zijn gebeurd in het verleden, dan is er niets om u zorgen over te maken.

PES screening is steeds populairder

Het gebruik van een pre-employment screening wordt steeds populairder. Wellicht niet gek, want het nut ervan wordt vrij vaak bewezen. Steeds meer sollicitanten zullen met dit fenomeen te maken krijgen en steeds meer bedrijven zullen er gebruik van maken. Wanneer een gedegen achtergrondcheck kan voorkomen dat iemand vroegtijdig moet worden ontslagen of dat deze persoon voor andere problemen binnen het bedrijf zorgt, dan maken bedrijven hier uiteraard graag gebruik van. Wilt u ook een screening laten uitvoeren, neem dan contact met ons op.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *