Verzekeringsfraude komt helaas erg vaak voor. Een onterecht hogere claim indienen, is bijvoorbeeld iets dat in de praktijk regelmatig voorvalt. Wanneer u op basis van verschillende signalen vermoedt dat uw verzekeringnemer/verzekerde zich schuldig maakt aan verzekeringsfraude, dan is het zaak om dat verder uit te zoeken. Recherche- & Adviesbureau Midden-Brabant voert dit verzekeringsfraude onderzoek of toedrachtonderzoek natuurlijk graag voor u uit.

Verzekeringsfraude voorbeelden

Soms is het lastig om te bepalen of er mogelijk sprake is van verzekeringsfraude. Om het u wat gemakkelijker te maken, hebben we hieronder een tweetal voorbeelden van verzekeringsfraude opgesomd die we in de praktijk het vaakst tegenkomen.

  • Meer opgeven dan er in werkelijkheid weg is. In dit geval heeft de fraudeur duidelijk een financieel motief. Hij of zij gaat hierbij soms zelfs over tot het vervalsen van facturen.
  • Een andere toedracht schetsen. Dit komt vaak voor bij ongevallen en aanrijdingen, omdat de schade niet altijd gedekt is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan rijontzegging of drankmisbruik.

Is er sprake van verzekeringsfraude?

Heeft u het vermoeden dat er sprake is van verzekeringsfraude, omdat u bepaalde signalen waarneemt of er simpelweg geen goed gevoel bij heeft? Dan is het aan te raden om uw vermoeden te toetsen door een verzekeringsfraude onderzoek te laten uitvoeren. Recherche- & Adviesbureau Midden-Brabant heeft de juiste kennis, certificeringen en ervaring in huis om een dergelijk onderzoek voor u uit te voeren. Bij een verzekeringsfraude onderzoek wordt de ingediende claim door ons getoetst, waarbij we zo veel mogelijk achtergrondinformatie vergaren en ook op locatie onderzoek doen.

Werkwijze bij een verzekeringsfraude onderzoek

De manier waarop wij een verzekeringsfraude onderzoek uitvoeren, is samen te vatten in 4 duidelijke stappen:

  1. Analyseren van alle bescheiden, zoals de polis, het schadeformulier, nota’s, verklaringen en eventuele mailcorrespondentie.
  2. Opstellen van een stappenplan om inzicht te geven in de stappen die nodig zijn om het verzekeringsfraude onderzoek tot een goed einde te brengen.
  3. Opnemen van verklaringen en bijvoorbeeld buurtonderzoek en onderzoek op de plaats delict.
  4. Opmaken van een gedetailleerde rapportage die bestendig is voor gerechtelijke procedures. Alle bewijzen worden als bijlagen aan het rapport toegevoegd. Tevens wordt het rapport voorzien van slotopmerkingen en eventuele aanbevelingen.

Verzekeringsfraude onderzoek door RAMB

Is de kans aanwezig dat u inderdaad te maken heeft met verzekeringsfraude? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor een passend advies, en wellicht gaan wij daarna ook voor u aan de slag met een gedegen verzekeringsfraude onderzoek. Of er nu sprake is van een ongeval, aanrijding of diefstal met een hoog of laag schadebedrag, Recherche- & Adviesbureau Midden-Brabant staat voor u klaar.