Als ondernemer zult u waarschijnlijk een concurrentiebeding hebben opgenomen in het arbeidscontract van uw werknemers. Vaak komt het er daarbij op neer dat een werknemer op een bepaald gebied niet mag concurreren met uw bedrijf. Het kan immers nadelig voor u zijn als een werknemer in dezelfde branche voor zichzelf of voor een concurrent gaat werken.

Vermoeden van concurrentiebeding schending

Vermoedt u dat uw concurrentiebeding wordt geschonden? Dan is het van belang om zo snel mogelijk actie te ondernemen. Wanneer een (ex-)werknemer bijvoorbeeld belangrijke informatie doorspeelt aan derden, dan kan dat immers grote gevolgen hebben voor uw onderneming. Bij een dergelijk vermoeden, kunt u Recherche- & Adviesbureau Midden-Brabant inschakelen.

Onderzoek naar schending van concurrentiebeding

RAMB kan een onderzoek voor u uitvoeren waaruit blijkt of er inderdaad sprake is van schending van uw concurrentiebeding. Als dat het geval blijkt te zijn, kunnen er verdere stappen worden ondernomen om een einde te maken aan de schending en de daaruit volgende schade. Neem contact met ons op om te kijken wat Recherche- & Adviesbureau Midden-Brabant voor u kan betekenen als het gaat om concurrentiebeding onderzoek.